Parent - Child Mother Goose (Vietnamese)

by Creating Links
 • July 29th, 2019
 • August 5th, 2019
 • August 12th, 2019
 • August 19th, 2019
 • August 26th, 2019
 • September 2nd, 2019
 • September 9th, 2019
 • September 16th, 2019
 • Parent - Child Mother Goose được thiết kế để tăng cường sự gắn bó và tương tác giữa phụ huynh và con cái của họ.

  Trong quá trình diễn ra chương trình này, quý vị sẽ có được kỹ năng và sự tự tin giúp tạo ra các mô hình gia đình tích cực.

  Chúng tôi tập trung vào việc sử dụng các vần điệu, bài hát và cách kể chuyện vừa thú vị vừa có ích cho phụ huynh và trẻ.


  View more Children & Family category events


  Share this with: