Healthy eating in Vietnamese

by The Multicultural Network
pending
 • August 7th, 2019
 • August 14th, 2019
 • August 21st, 2019
 • August 28th, 2019
 • September 4th, 2019
 • September 11th, 2019
 • “Lối sống lành mạnh” là một chương trình về ăn uống lành mạnh cho cả gia đình. Chương trình có sáu phần:

  • Sức khỏe tốt

  • Ăn uống lành mạnh

  • Ăn uống lành mạnh 2

  • Hoạt động thể chất

  • Sức khỏe tốt cho trẻ em

  • Điều chỉnh công thức, cách đọc nhãn mác và an toàn thực phẩm


  View more Health & Wellbeing category events


  Share this with: